Opettajat ja suunnittelijat edelleen palkkakuopassa rakennus- ja kiinteistöalalla

to 17. huhtikuuta 2008 07.53.00

Diplomi-insinöörien keskiansio kyselyn mukaan oli 4 820 €/kk. Selvästi parhaiten palkatut tehtävät ovat viime vuosien tapaan olleet johto- ja hallintotehtävät. Muissa tehtävissä ei keskimääräisessä palkkatasossa ole suuria eroja, mutta erittäin vaativissa tehtävissä myynti- ja markkinointi-, rakennuttamis- ja rakentamis-tehtävissä pääsee johtotehtäviä vastaaviin palkkatasoihin ja jopa ylikin. Alin keskimääräinen palkkataso on suunnittelussa, mutta lähes samaa tasoa palkka on it-tehtävissä, käyttö- ja ylläpidossa sekä laadunhallinta-, tarkastus- ja valvontatehtävissä

Työnantajakohtaisessa palkkavertailussa ”muut valtion toimialat”, järjestöt ja säätiöt, ”muut teollisuusyritykset” sekä ”muut yksityiset työnantajat” tarjosivat korkeimmat palkkatulot. Palkat ovat alimmillaan tiedekorkeakouluissa, valtion tutkimuslaitoksissa sekä konsulttitoimistoissa.

Alueellisesti palkkatasoissa on huomattaviakin eroja. Korkein palkkataso on pääkaupunkiseudulla, mutta Turun seudulla se on lähes samaa tasoa. Alhaisin palkkataso on Oulun seudulla, jossa se on 18 % alhaisempi kuin pääkaupunkiseudulla. Vastaavasti Tampereen seudulla on 17 %, Oulun ja Lapin läänissä 15 %, Itä-Suomen läänissä 12 %, Länsi-Suomen läänissä ja Ahvenanmaalla 6 % ja Etelä-Suomen läänissä 5 % alhaisempi palkkataso kuin pääkaupunkiseudulla.

Naisten palkkataso on kyselyn mukaan yhä selkeästi miesten palkkatasoa alempi. Koko aineiston keskiarvojen perusteella naisten palkka on neljänneksen alhaisempi. Naisten ikärakenne on nuorempaa ja naiset sijoittuvat tästä syystä enimmäkseen tehtäväryhmiin 1.tavalliset, 2.kokemusta edellyttävät ja 3.laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät. Vastaavasti miesten tehtävien pääpaino on tehtäväryhmissä 3. laajaa kokemusta edellyttävät, 4.vaativat, 5.erittäin vaativat tehtävät ja 6.ylin johto Ikärakenne ei kuitenkaan selitä sukupuolien välistä palkkaeroa kokonaan, sillä naisten palkat ovat myös insinööri-ikävertailussa ja tehtävien vaativuusluokkavertailussa alhaisempia kuin miesten. Tavallisissa tehtävissä palkkatasot ovat lähes samalla tasolla, mutta vaativuusluokan kasvaessa myös palkkaerot kasvavat.
Keskimääräinen palkannousu on ollut 2,6 %. Palkkataso on noussut eniten it- sekä johto- ja hallintotehtävissä. Muilla sektoreilla keskiarvopalkka on noussut maltillisesti, paitsi käyttö- ja ylläpito-, laadunhallinta-, tarkastus- ja valvonta- sekä rakennus- ja tuotantosektoreilla, joissa keskiarvopalkka on jopa laskenut.

Työttömien alan diplomi-insinöörien määrä on viime vuoden alussa laskenut alle sadan, missä se pysynyt koko vuoden. Kaikkien työnhakijoiden määrä on edelleen jatkanut laskuaan voimakkaasti. Diplomi-insinöörien työttömyysaste on n. 1.7 %, joka käytännössä vastaa täystyöllisyyttä. Vaikka työllisyystilanne on erinomainen, vaihtelee se aloittain ja alueellisesti.

DI-katsaus kokonaisuudessaan

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, RIL, gsm 040 550 7706
Tekninen johtaja Pentti Hautala, RIL, gsm 040 568 2934

Palaa edelliselle sivulle