Olemassa olevien rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyn pilotointi alkamassa

ti 8. huhtikuuta 2014 10.01.00

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on julkaissut ohjeluonnoksen olemassa olevien rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyä varten. Seuraavaksi ohjetta on tarkoitus testata käytännön kohteissa. Testaus toteutetaan konsulttivetoisella pilotointihankkeella vuoden 2014 aikana. Samalla ohjeluonnos annetaan vapaasti yleiseen käyttöön palautteen hankkimista varten.

Uusi ohje tarjoaa systemaattisen työkalun rakenteiden toiminta- ja kuntotarkastuksia varten. Ohjeessa kuvatussa tarkastusmenettelyssä hyödynnetään normaaleja kuntotarkastustoimenpiteitä, joiden avulla voidaan todeta, seurata ja varmistaa kantavien rakenteiden tekninen toiminta.

Pilotoinnissa ohjeen mukainen tarkastus tehdään kuudelle rakennukselle, jotka ovat laajarunkoisia urheilu- tai virkistysrakennuksia, liikerakennuksia sekä maatalouden tuotantorakennuksia.

Tarkastusten avulla pyritään ehkäisemään kantavien rakenteiden sortumaonnettomuuksia ja vaaratilanteita. Ohjeen laadinnan taustalla onkin Onnettomuustutkintakeskuksen useissa viime vuosien tutkintaraporteissaan suosittelema rakennusten katsastusmenettely.

Pilotoinnin ja palautteiden perusteella RIL viimeistelee ohjeen siten, että se palvelee tehokkaasti vapaaehtoisia tarkastuksia. Sitä voidaan käyttää myös mahdollisten tulevien uusien säädösten mukaisiin velvoitetarkastuksiin.

Pilotointiprojektia ohjaa kansallinen rakenteellisen turvalisuuden johtoryhmä, joka vastasi myös varsinaisen ohjeen laadinnasta. Pilotoinnin rahoituksesta vastaavat eri ministeriöt ja yhdessä alan keskeisten järjestöjen kanssa. Pilotointia toteuttavan konsulttityön tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-tietokannassa 4.4.2014.

Tarkastusmenettelyn ohjeluonnos on vapaasti ladattavissa RILin verkkosivuilla tästä linkistä. Käyttäjät voivat lähettää palautetta ohjeesta RILiin osoitteella gunnar.astrom@ril.fi

**

Lisätiedot:
Gunnar Åström, RIL, tekninen johtaja, 040 514 4823, gunnar.astrom@ril.fi (pilotoinnin vastuuhenkilö)
Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, 040 550 7706, helena.soimakallio@ril.fi (rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän puheenjohtaja)

Pilotointiprojektin rahoittajat:
Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kiinteistötyönantajat ry, Maatalouden keskusliitto MTK, Talonrakennusteollisuus ry, RAKLI ry, SKOL ry, Puuinfo Oy, FISE ry, RIL ry

Palaa edelliselle sivulle