Matalaenergiarakentamisessa korostuu rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

ke 12. marraskuuta 2008 18.17.00

Selvityksen tulokset korostavat rakennusfysikaalisen suunnittelun ja tuotekehityksen merkitystä siirryttäessä matalaenergiarakentamiseen. Loppuraportissa tuotiin esille useita eri rakenteiden rakennusfysikaaliseen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää riskiä. Raportissa esitetään myös, että U-arvojen kiristysten tulisi olla pienempiä kuin nyt on kaavailtu. U-arvojen kiristykset suositellaan painotettavaksi niihin rakennusosiin, joissa määräysten kiristäminen on rakennusfysikaalisesti turvallisinta ja taloudellisesti kannattavinta.

Ministeriö käy läpi loppuraportissa esitetyt näkökohdat ja hyödyntää niitä rakennusten energiatehokkuutta sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta koskevassa säädösvalmistelussa ja informaatio-ohjauksessa.

Selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Palaa edelliselle sivulle