Matalaenergiarakentamisen ohje uudisrakentamiseen ja energiakorjauksiin tulossa

to 30. lokakuuta 2008 18.00.00

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä pelkästään rakennusten lämmityksestä aiheutuu yli 30 % Suomen hiilidioksidipäästöistä. . Rakennuksissa käytetystä kokonaisenergiasta noin 60 % kuluu lämmitykseen ja jäähdytykseen, ja loput lämpimään käyttöveteen, valaistukseen ja kotitalouskoneiden käyttöön. Rakennusala onkin siirtymässä laajasti matalaenergiarakentamiseen.

Rakentamismääräykset ovat energiankulutksen osalta tiukentumassa vuonna 2010. Seuraava askel on vuonna ja 2012, jolloin rakennusten energiatehokkuuden arvioinnissa siirrytään kokonaisenergia- ja primäärienergiatarkasteluun. Tulevien määräysten periaatteet on otettu huomioon uudessa ohjeessa, jonka piiriin kuuluvat sekä kerrostalot että pientalot. Vaikka ohjeen pääpaino on asuinrakennuksissa, voidaan sen periaatteita soveltaa myös muihin rakennuksiin. Samalla kun uusi ohje käsittelee energiakulutuksen eri tavoitetasoja: matalaenergia-, passiivi- sekä nk. nollaenergiarakentamista, kattaa se sekä uudis- että korjausrakentamisen..

Ohje sisältää matalaenergiarakentamiseen liittyviä määritelmiä ja periaatteita, suunnittelun menettelytapoja (ARK, RAK, LVIS), energiatalouden laskentaohjeita, rakentamisohjeita sekä ylläpito-ohjeita. Lisäksi esitetään mallisuunnitelmia ja –laskelmia. Myös kosteusteknisten seikkojen hallinta tulee matalaenergiarakentamisessa yhä tärkemmäksi, mikä on myös otettu ohjeessa huomioon.

Ohjeen sisältö perustuu tuoreimpiin tutkimustietoihin sekä saatuihin käytännön kokemuksiin ja senkirjoittajina ovat alan parhaammat asiantuntijat. Julkaisun päätoimittaja on professori Asko Sarja sen päärahoittaja on Sitra. Ohje valmistuu keväällä 2009.

Palaa edelliselle sivulle