Marita Mäkinen FISEn toimitusjohtajaksi

pe 4. huhtikuuta 2014 08.28.00

Diplomi-insinööri Marita Mäkinen, 44, on valittu FISEn seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa varatoimitusjohtajana 18.8.2014 ja siirtyy 1.10. toimitusjohtajaksi. Klaus Söderlund jatkaa 1.10. asti toimitusjohtajana ja siirtyy sen jälkeen hallituksen erityistehtäviin ennen eläkkeelle siirtymistään.

Marita Mäkinen on hämeenlinnalainen diplomi-insinööri, joka on valmistunut Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1995 pääaineenaan talonrakennustekniikka. Hän on valmistumisensa jälkeen toiminut rakennesuunnittelijana ja rakennustekniikan sekä teräsbetonirakenteiden lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Vuodesta 2012 lähtien Marita on vastannut rakennustekniikan, rakennusalan työnjohdon, Construction Engineering ja ympäristöteknologian koulutusohjelmien opetuksesta ja kehittämisestä toimiessaan näiden koulutusohjelmien koulutusvastaavana.

”Fisen toimitusjohtajan tehtävä on luonteva askel pätevyyskouluttajasta pätevyysjärjestelmän kehittäjäksi”, Marita Mäkinen iloitsee uusista haasteistaan.

Rakentamisen laadun kohottamisessa tarvitaan koko rakentamisketjun toimijoiden saumatonta yhteistyötä ja tässä Fisellä on välttämätön rooli pätevien toimijoiden tunnistamisessa.

Toimiessaan insinööri- ja rakennusmestarikouluttajana Marita Mäkinen on vastannut monista pätevyyksiin tarvittavista opintojaksoista. Tuore toimitusjohtaja on pitänyt tärkeänä, että opiskelijat ymmärtävät rakennusalan pätevyysjärjestelmän rakenteen ja merkityksen.

FISEn pätevyysrekisterissä on tällä hetkellä yli 8500 pätevyyttä. Rekisteri on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2012 lähtien ja pätevyysmaksut mahdollistavat nyt paitsi uuden toimitusjohtajan palkkaamisen myös FISEn ja laajemminkin koko rakennusalan kehittämiseen osallistumista.

”Rakentamisen laadun kohottamisessa tarvitaan koko rakentamisketjun toimijoiden entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tässä Fisellä on välttämätön rooli pätevien toimijoiden tunnistamisessa ja pätevyyksien myöntämisessä. Tulevaisuudessa pätevyysjärjestelmää tulee kehittää entistä kattavammaksi yhteistyössä viranomaisten ja alan riippumattomien toimijoiden kanssa”, Mäkinen kertaa.

**

Lisätietoja:

  • Marita Mäkinen (0505 745 099)
  • Klaus Söderlund (040 900 3576)

FISEn tarkoitus on todeta rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen. Lisätietoa Fise Oy:stä: www.fise.fi

Palaa edelliselle sivulle