Logomon sillan suunnittelukilpailu

to 12. marraskuuta 2015 15.22.00

Turun kaupunki järjestää 12.11.2015–18.5.2016 ilmoittautumiskutsukilpailun Turun päärautatieaseman ratapiha-alueen ja Ratapihankadun yli johtavan kävelysillan yleissuunnittelusta. Silta sijoittuu asemakaavan mukaisesti Ajurinkadun ja Logomon väliin. Kilpailussa noudatetaan kilpailuohjelma ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kilpailusääntöjä.

Kilpailulla etsitään esteettisesti tyylikästä ja tasapainoista, maisemaan ja kaupunkikuvaan hyvin sovitettua, laadukasta ja toteuttamiskelpoista ratkaisua. Sillan toivotaan muodostuvan Turun ratapiha-alueen myönteiseksi tunnistettavaksi tunnusmerkiksi, joka laadukkaalla olemuksellaan toimii osaltaan myös suunnan näyttäjänä alueen tulevalle kehitykselle. Tavoitteena on suunnitella arkkitehtonisesti hallittu sekä liikenteellisesti toimiva ja turvallinen uusi ratapiha-alueen ylittävä kävely-yhteys.

Silta tulee olemaan 2000-luvun uusi kaupunkitilan mahdollisuus. Sillä on näkyvä vaikutus sekä alueen nykyiseen että tulevaan maisemaan. Hyvin muotoiltuna ja tunnistettavana silta luo mahdollisuuksia parantaa ratapiha-alueen yleistä viihtyisyyttä samalla kasvattaen myös kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Näin silta palvelee paitsi toiminnallisesti myös esteettisesti kaupungin kehittämisen tavoitteita.

Määräaikaan ilmoittautuneiden ja valintakriteerit täyttävien toimistojen/työryhmien joukosta valitaan kutsukilpailuun neljästä kuuteen osallistujaa. Näistä kaikille hyväksytyn ehdotuksen laatineille ryhmille maksetaan palkkiona 20 000 euroa.

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 25.11.2015.

Kilpailun tulokset pyritään julkaisemaan 10.6.2016 mennessä.

Lisätietoa ja kilpailuasiakirjat löytyvät osoitteesta: www.turku.fi/logomonsilta

Palaa edelliselle sivulle