Kysely: Kehitystoiminta suomalaisessa rakentamisessa

ke 2. syyskuuta 2015 13.45.00

RIL mukana mahdollistamassa tutkimusta alan kehitystoiminnasta

Suurella yleisöllä sekä osalla tutkijoista on käsitys, ettei rakentaminen kehity - uudistuminen on hidasta ja alalla toimijat pikemminkin jarruttavat kuin edistäisivät muutoksia.

Onko näin? Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusryhmä selvittää kyselyllä, mitkä ovat kehitystoiminnan ja innovoinnin esteitä suunnittelu- ja rakentamisprosessissa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä eri rakennusalan järjestöjen kanssa ja sen rahoittaa Business in Built Environment (BBE) -projekti.

Kyselyn aineisto on luottamuksellista ja sitä käsitellään tilastollisin menetelmin, eikä yksittäisen henkilön vastauksia voi erottaa tuloksista.

Kyselyyn vastaaminen

Vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia. Jättämällä sähköpostiosoitteessi kysely lopussa saat tutkimusraportin sen valmistuttua. Kiitos vaivannäöstäsi ja vastauksestasi!

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/A938323E8CBB1CE5.par

Lisätiedot

Tutkijatohtori Kai Hänninen, Oulun yliopisto, Tuotantotalous
Puhelin: +358 40 5747 951, sähköposti: kai.hanninen@oulu.fi

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen,

Professori Harri Haapasalo
Oulun yliopisto, Tuotantotalous

Yliopistotutkija / Dosentti Jouni Juntunen
Oulun yliopisto, Kauppakorkeakoulu

Palaa edelliselle sivulle