Korkeimman oikeuden ratkaisuja rakennusalan riitatapauksista

to 28. elokuuta 2008 07.56.00

Uusi rakennusjuridiikkaa käsittelevä julkaisu ilmestynyt

RIL 247-2008
Rakennusalan oikeuskäytäntöä

Julkaisussa esitellään 28 korkeimman oikeuden antamaan päätöstä. Kustakin oikeustapauksesta esitetään ongelma, tapauksen kulku ratkaisuineen ja lisäksi avataan päätösten oleellisia ominaisuuksia sekä arvioidaan luotua oikeuskäytäntöä.

Tapaukset liittyvät sekä suunnitteluvaiheen, sopimuksen solmimisvaiheen, rakentamisvaiheen, vastaanottovaiheen että takuuajan oikeustapauksiin, ja kattavat monia rakentamisen erityisosaamisalojen ennakkotapauksia.

Rakennusurakkaspesifisten kysymysten kysymysten ohella KKO on tehnyt merkittäviä kannanottoja myös yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin perustuen.

Ratkaisujen tarkastelussa on huomioitu rakennusalan normipohjan muuttuminen tarkasteluaikavälillä, ja tuotu esiin mielenkiintoisia linjanvetoja, jotka ovat muuttaneet alan käytäntöjä prejudikaattiluonteensa ansiosta.

Julkaisu on suunnattu kaikkien rakennusalan sopimuskäytännöistä ja juridiikasta kiinnostuneille: tilaajille, urakoitsijoille, konsulteille ym. toimijoille.

RIL 247-2008, 83 sivua, B5, hinta 48 euroa. Tilaa kirjakaupasta!

Palaa edelliselle sivulle