Korjausvelkaryhmään jäseniä kaikista puolueista

pe 28. helmikuuta 2014 12.58.00

Liikenne- ja viestintäministeriön parlamentaarisessa liikenneverkon korjausvelkaa selvittävässä työryhmässä on edustajat kaikista eduskuntapuolueista. Tavoitteena on yhteinen näkemys korjausvelan hoidosta pitkällä aikavälillä.

- Työryhmän ensisijainen näkökulma on yhteistyössä ja kestävyydessä, sillä liikenneverkot eivät elä hallituskausien rytmissä. Kasvava korjausvelka on yhteinen asia. Heikentyvät kuljetus- ja liikkumisolosuhteet vaikuttavat pitkällä aikavälillä koko yhteiskunnan toimivuuteen, liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa.

Työryhmään on nimetty jäsenet kaikista eduskunnassa edustettuina olevista puolueista. Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenneministeri Merja Kyllönen.

Parlamentaariseen työryhmään kuuluvat:

kansanedustajat Leena Harkimo ja Kalle Jokinen, Kansallinen kokoomus kansanedustajat Kari Rajamäki ja Raimo Piirainen, Suomen Sosialidemokraattinen puolue kansanedustajat Ari Jalonen ja Reijo Tossavainen, Perussuomalaiset kansanedustajat Mirja Vehkaperä ja Markku Rossi, Suomen keskusta kansanedustaja Johanna Karimäki, Vihreä liitto kansanedustaja Kari Uotila, Vasemmistoliitto kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi ja eduskuntaryhmän pääsihteeri Marjo Loponen, Kristillisdemokraatit kansanedustajat Thomas Blomqvist ja Mats Nylund, Ruotsalainen kansanpuolue

Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat virkamiehet edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, valtiovarainministeriötä ja Liikennevirastoa.

Työryhmän tehtävänä on tuottaa tilannekuva Suomen liikenneverkkojen tilasta ja kartoittaa toteuttamisvaihtoehtoja tarvittaville korjauksille ja liikenneverkon ylläpidolle. Lisäksi työryhmältä odotetaan ehdotusta perusväylänpidon ja liikenneverkon kehittämiseen tarvittavasta pitkän aikavälin rahoituksesta.

Parlamentaarisen työryhmän toimikausi on 1.3.-30.5.2014. Työryhmän työ liittyy eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan liikenne- ja viestintäministeriöltä pyytämään selvitykseen tulevaisuuden perusväylänpidon ja investointihankkeiden toteutusmalleista.

Selvitysmies miettimään yksityisteiden tarpeita

Parlamentaarisen työryhmän lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö asettaa selvitysmiehen selvittämään yksityistielain ja yksityisteitä koskevan avustusjärjestelmän toimivuutta ja uudistamistarpeita.

Selvitysmieheksi nimetään diplomi-insinööri Esko Hämäläinen. Selvitysmiehen toimikausi on 1.3.-30.9.2014.

Selvitysmiehen tehtävänä on myös ehdottaa yksityisteiden ja metsäteiden rahoitukseen mallia, joka loisi parhaat edellytykset vähäliikenteisten väylien ylläpitoon. Tarkoitus on, että selvitysmies kiinnittäisi erityistä huomiota haja-asutusalueiden ja alemman asteisten teiden kehitysnäkymiin. Nykyinen yksityisteitä koskeva laki on peräisin 1960-luvulta.

Palaa edelliselle sivulle