Korjausrakentamisen pätevyyksien haku joustavammaksi

to 17. joulukuuta 2015 15.41.00

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen 41/2014 korosti korjausrakentamisen erityispiirteiden entistä parempaa huomioimista. Korjausrakentamisen osaaminen ei ole ollut riittävällä tasolla vaativissa korjaushankkeissa ja lakimuutoksen yhtenä tavoitteena on ollut tämän osa-alueen vaatimusten esittäminen. FISE perusti lain mukaiset omat korjausrakentamisen pätevyydet suunnittelu- ja työnjohtoaloille, joissa korjauspätevyys koettiin tarkoituksenmukaiseksi. Päällekkäisiä tai käytännön kannalta marginaalisia pätevyyksiä on kuitenkin pyritty välttämään. FISE kannustaa myös uudella hinnoittelulla hankkimaan myös korjausrakentamisen pätevyyksiä.

Uudet korjausrakentamisen pätevyydet

FISEn järjestelmässä on aiemmin ollut muutamia uudisrakentamisesta erillisiä korjausrakentamisen suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksiä. Suunnittelupuolella on ollut maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva pääsuunnittelijan korjausrakentamisen pätevyys. Markkinalähtöisiä korjausrakentamisen pätevyyksiä ovat olleet a-vaativuusluokan kosteustekninen korjaussuunnittelija ja a-vaativuusluokan betonirakenteiden korjaussuunnittelija.

Laissa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 ja sitä täydentävissä asetuksissa ja ohjeissa vaativuusluokat ja kelpoisuusvaatimukset esiteltiin systemaattisesti erikseen uudisrakentamisessa ja korjaus- ja muutostyössä. Lisäksi käyttöön otettiin uusi erityisala: kosteusvaurion korjaus.

FISEn uudet maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat korjausrakentamisen suunnittelupätevyydet on perustettu tavanomaiseen, vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan luokaan seuraaville aloille:

 • pääsuunnittelu
 • rakennussuunnittelu
 • kantavien betonirakenteiden suunnittelu
 • kantavien puurakenteiden suunnittelu
 • kantavien teräsrakenteiden suunnittelu
 • pohjarakenteiden suunnittelu
 • IV-suunnittelu
 • KVV-suunnittelu

Lisäksi betonirakenteiden materiaaliteknisessä korjauksessa on vaativan luokan korjaussuunnittelijan pätevyys. Rakennusfysiikan suunnittelussa on jatkossa kolme erillistä pätevyyttä:

 • rakennusfysiikka
 • kosteusvaurion korjaussuunnittelu
 • akustiikkasuunnittelu

FISEn uudet maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat korjausrakentamisen työnjohtopätevyydet on perustettu tavanomaiseen, vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan luokaan seuraaville aloille:

 • vastaava työnjohto
 • IV-työnjohto
 • KVV-työnjohto
 • kosteusvaurion korjaustyönjohto

Uusi hinnoittelu

FISE-pätevyyden hinta on 350 € + alv / 7 vuoden pätevyys. Yhden pätevyyden hintaa ei ole uudistuksen yhteydessä korotettu.

1.12.2015 jälkeen haettaessa samanaikaisesti uudis- ja korjausrakentamisen pätevyyttä hinta on näistä kahdesta pätevyydestä yhteensä 500 € / 7 vuotta. Tämä hinta koskee myös rakennusfysiikan ja kosteusvaurionkorjaussuunnittelijan pätevyyden hakua samanaikaisesti.

Hintamuutoksella ja joustavammalla hakumenettelyllä halutaan kannustaa korjausrakentamisen pätevyyksien hakuun ja näin edistää uuden lainsäädännön jalkauttamista osaksi rakentamisen arkikäytäntöjä. Tavoitteena on siten palvella entistä paremmin tilaajia, rakennuttajia, viranomaisia ja muita osapuolia niin luvanvaraisessa kuin muussakin korjausrakentamisessa.

IV- ja KVV-suunnittelijoilla uusi hinnoittelu astuu voimaan 1.1.2016.

Pätevyyden haku

Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät FISEn verkkosivuilta kohdasta Pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet. Lakia täydentävät asetukset ja ohjeet löytyvät ympäristöministeriön verkkosivuilta kohdasta Rakentamismääräyskokoelma.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marita Mäkinen, FISE Oy, 050 574 5099, marita.makinen(a)fise.fi

Palaa edelliselle sivulle