Kannattavia investointeja on käynnistettävä rakennusalan elvyttämiseksi ja alan tuottavuutta on lisättävä

to 13. marraskuuta 2008 17.00.00

Haapamäen mukaan infrahankkeiden aikaistaminen on perusteltua paitsi rakennusalan talouden ja työllisyyden kannalta myös siksi, että kohteiden oikea-aikainen käytettävyys edistää liiketoiminnan aktiivista kehittämistä ja elvytystä muilla toimialoilla. Kantatie 51:n parantaminen on aloitettava jo vuonna 2010 ja huolehdittava uusien kaivoshankkeiden vaatiman infran rakentamisesta, mikäli edellytykset hankkeiden investointeihin muutoin toteutuvat.. Uusien PPP-hankkeiden käynnistämistä on kiirehdittävä.

Vuokra-asuntotuotantoa on käynnistettävä nopeuttamalla siihen tarvittavan tonttivarannon tuotantovalmiutta ja lisäämällä valtion korkotuki- ja aravalainaresursseja sekä helpottamalla niiden ehtoja. Vuokra-asuntotuotantoon liittyviä ehtoja on tarve muutoinkin keventää . Kuntien asuntotuotantoyksiköiden tulee vahvistaa rooliaan vuokra-asuntotuotannossa. Haapamäki ehdottaa myös tilapäisten verohelpotusten tutkimista kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon kustannustason laskemiseksi, sillä hänen mukaansa erilaisten verojen osuus asunnon rakennuskustannuksesta on nykyisellään lähes puolet.

Haapamäen mukaan korjausrakentamisessa tärkeää on turvata asuntoyhtiöiden ja niiden osakkaiden edellytykset rahoittaa asuntoyhtiöiden korjaushankkeita. Korjausrakentamisen osaamisesta on huolehdittava alalle tulevien uusien henkilöiden koulutuksella.
.
Kuntien on järkevää hyödyntää palvelurakentamisessa markkinatilanteesta johtuva rakennuskustannusten aleneminen. Hankkeita tulee kiirehtiä hyödyntämällä PPP-rakentamisen edut. Rakentajien kiinnostus julkisen sektorin kumppanuushankkeisiin tulee lisääntymään yksityisen sektorin hankkeiden hiipuessa.

Rakennusalan kannattaa Haapamäen mukaan korkeasuhdanteen loppuessa panostaa alan toimintatapojen kehittämiseen. Alalla on runsaasti sekä teknistä että toiminnallista kehityspotentiaalia ja sen tuleekin tunnistaa vastuunsa tuottavuuden lisäämiseksi. Samalla rahalla voidaan Haapamäen mukaan saada enemmän. Vapautuvia korkeatasoisia osaajaresursseja on suunnattava alan kehitykseen ja turvattava perusteilla olevan RYM-SHOK:n tarvitsema rahoitus.

****
Lisätiedot:
Jorma Haapamäki, puheenjohtaja, RIL, gsm 040 723 6191

Palaa edelliselle sivulle