Kalliopultitukseen uusi ohje

ti 25. helmikuuta 2014 14.00.00

Suomen kallioperä soveltuu hyvin erilaisten kalliotilojen ja tunneleiden rakentamiseen. Tärkeä osa suunnittelu- ja toteutustyötä on kallionlujitus, jossa pultitus on olennainen elementti. Pultitustuotteita ja -menetelmiä on useampia, mutta niihin liittyvää yleistä ja ajan tasalla olevaa asiantuntijajulkaisua ei ole ollut saatavilla. Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistyksen (MTR) ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin yhteistyön tuloksena on nyt syntynyt uusi ohje, RIL 266-2014 Kalliopultitusohje.

Kalliopultituksen tarkoituksena on mekaanisesti vahvistaa kalliota sitomalla kalliolohkot toisiinsa siten, että kalliomassan muodonmuutokset pysyvät sallituissa rajoissa ja kallio kestää itsenäisenä rakenteena siihen kohdistuvat kuormitukset. Kallion pultituksella ja muilla tukemistoimenpiteillä taataan, että tila on turvallinen rakentamisvaiheesta aina koko tilan käyttöiän ajan.

Uudessa ohjeessa esitellään yleisimmin käytössä olevat pulttityypit, niiden ominaisuudet ja asennustekniikat suunnittelua ja rakentamista varten. Lisäksi on esitetty kalliopulttien käyttöikään, korroosiosuojaukseen ja laadunvalvontaan liittyviä asioita. Ohjeen käyttöalue on kalliotilojen ja avoleikkausten pulteilla tehtävää lujitus kovassa, rakoilleessa kalliossa.

Markkinoilla olevat pulttityypit on esitetty julkaisun liitteessä olevassa pulttien tuotekortistossa. Tuotekorttien tarkoituksena on tarjota käytetyimpien pulttityyppien tiedot kootusti esimerkiksi käytettäväksi lujituksen suunnittelussa. Tuotekorteissa esitetyistä tiedoista vastaavat ko. olevien pulttien toimittajat.

Julkaisun käyttäjiä ovat ensisijaisesti kalliopultituksen toteuttajat ja suunnittelijat sekä myös rakennuttajat ja valvojat. Ohjetta voidaan myös käyttää apuvälineenä alan opetuksessa.

Ohjeen on laatinut MTR:n asiantuntijaryhmä, jossa on ollut edustettuina rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen osapuolia.

Palaa edelliselle sivulle