Ilmoitus onnettomuusuhasta ratsastusmaneeseissa

pe 15. helmikuuta 2013 11.58.00

15.02.2013

Ilmoitus onnettomuusuhasta

Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt ympäristöministeriölle turvallisuustutkintalain (525/2011) 25§:n mukaisen ilmoituksen Isola-nimellä toimitettujen ratsastusmaneesien teräsrakenteisiin liittyvästä onnettomuusuhasta.

Onnettomuustutkintakeskus viittaa ympäristöministeriölle 15.6.2010 antamaansa onnettomuusuhkailmoitukseen, joka liittyi Liedossa yöllä 5.-6.3.2010 sortuneeseen maneesiin. Laukaalla 13.2.2013 sortuneessa maneesissa on käytetty vastaavanlaisia rakenteita kuin Liedon maneesissa. Alustavien havaintojen mukaan teräsrakenteiden puutteet ovat pääosin samoja.

Liedon maneesin sortumasta on raportoitu tutkintaselostuksessa B1/2010Y Urheiluhallin katon romahtaminen Järvenpäässä 23.2.2010 ja muita rakennevaurioita kevättalvella 2010.

Onnettomuustutkintakeskus jatkaa Laukaalla tapahtuneen onnettomuuden tutkintaa keskittymällä erityisesti teräsrakenteiden suunnitteluun, valmistukseen ja mahdolliseen ajan myötä tapahtuneeseen heikkenemiseen.

Lisätietoja asiasta antaa:
johtaja Veli-Pekka Nurmi puh. 029 51 50 701
johtava tutkija Kai Valonen puh. 029 51 50707 tai kai.valonen@om.fi.

Liedon tutkintaseostus on ladattavissa sivulta http://www.turvallisuustutkinta.fi/Etusivu/1347274268527

Palaa edelliselle sivulle