IABSE Workshop rakenteiden turvallisuudesta, vaurionsietokyvystä ja kunnonvalvonnasta

ti 20. tammikuuta 2015 13.40.00

Gustavelund, Tuusula 11-12.2.2015

Ohjelma julkaistu verkossa.

Kansainvälinen Workshop keskittyy viimeaikaisiin kehityssuuntiin, joilla rakenteista saataisiin turvallisempia niiden normaalisti ikääntyessä, tai niiden kohdatessa odottamattomia ja aikaisemmin esiintymättömiä uhkia sekä erilaisia onnettomuus- ja ääri-ilmiöitä. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti miten vaurionsietokyky saataisiin osaksi suunnitteluprosessia, ja kuinka olemassa olevien rakenteiden rakenneanalyysin normeja voitaisiin laatia ja kehittää ottaen huomioon kunnonvalvonnasta saadut tiedot. Useimmissa maissa olemassa olevien rakenteiden rakenneanalyysi perustuu toistaiseksi vielä uusien rakenteiden suunnitteluohjeisiin, vaikka esimerkiksi suunnitteluparmetrien oletettuja epävarmuuksia voitaisiin pienentää mittauksilla.

Lisätietoja Workshopin sivuilla www.ril.fi/iabse2015

Palaa edelliselle sivulle