Hallitus edistää rakennusalan työllisyyttä merkittävällä lisätuella

pe 27. maaliskuuta 2009 13.10.00

Vuokra-asuntojen rakentamislainoille valtion korkotuki ja takaus

Uuden lain nojalla voidaan hyväksyä vuosien 2009 ja 2010 aikana vuokra-asuntojen rakentamista varten myönnettäviä lainoja tuettaviksi valtion korkotuella ja täytetakauksella. Uudisrakentamisen lisäksi korkotukilainan voi saada sellaista uudisrakentamiseen verrattavissa olevaa käyttötarkoituksen muutostyötä varten, jossa esimerkiksi vanhoja liike- tai teollisuustiloja muutetaan asuinkäyttöön. Eduskunta on lisäbudjetissa hyväksynyt näille niin sanotuille "välimallin korkotukilainoille" 250 miljoonan euron hyväksymisvaltuuden tälle vuodelle. Korkotukilainansaajien joukkoa ei ole rajattu, vaan saajilta vaaditaan ainoastaan riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen. Korkotukilainalla rakennettaviin asuntoihin liittyy velvollisuus pitää asunnot vuokra-asuntoina kymmenen vuotta. Muita käyttörajoituksia ei ole. Vuokrakäyttövelvoitteesta voi vapautua jo viiden vuoden kuluttua korkotukilainan hyväksymisestä, mikäli valtio vapautetaan kaikista lainaan liittyvistä velvoitteista.

Hallitus arvioi, että lain nojalla voitaisiin käynnistää noin 2 000 vuokra-asunnon rakentaminen jo kuluvan vuoden aikana. Näiden asuntojen rakentamisen työllisyysvaikutus olisi tänä vuonna arviolta noin 4 000 henkilötyövuotta.

Suhdanneluonteisia avustuksia asuinrakennusten korjauksiin

Edellä mainitun lain lisäksi tasavallan presidentti vahvisti lain suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin. Avustuksilla elvytetään korjausrakentamista, lisätään rakennusalan työllisyyttä sekä tuetaan asuinrakennusten ylläpitoa.

Avustuksen suuruus on kymmenen prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista ilman erityistä syytä myöntää pienempää avustusta. Alle 5 000 euron parannus- tai korjaustoimenpiteitä ei tueta. Tukea myönnetään ainoastaan niihin korjauksiin, jotka aloitetaan helmikuun 2009 alun ja vuoden lopun välillä. Aloittamisajankohta määritellään urakkasopimuksessa tai muussa vastaavassa sopimuksessa määritellyn rakennustöiden aloittamispäivän mukaan. Avustettavien töiden tulee olla valmiita vuoden 2010 loppuun mennessä.

Avustuksen myöntää asuinrakennuksen sijaintikunta ja kunnille ja kuntayhtymille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). ARA on antanut tarkemmat ohjeet avustusten hakemisesta. Avustusta myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen sekä siihen liittyvän yhteistilan ja piha-alueen parannus- ja korjaustoimenpiteisiin. Avustusta voivat saada asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhtiöt ja muut asuntoja omistavat yhteisöt.

Korjattavassa asuinrakennuksessa tai samassa korjaushankkeessa korjattavissa asuinrakennuksissa on oltava vähintään kaksi asuntoa. Avustusta ei saa hankkeeseen jolle on myönnetty korjaus- tai energia- avustusta tai erityisryhmien investointiavustusta. Avustusta ei myönnetä yksityisille kotitalouksille. Avustuksella tuetaan rakennusalan työllisyyttä 17 000 henkilötyövuodella, joista 3 200 henkilötyövuotta liittyy uusiin työpaikkoihin.
Lisätietoja korkotukilainojen hakumenettelystä antaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA, sekä avustusten hakemisesta kunnat. Lisätietoja löytyy myös ARA:n sivuilta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus).

Palaa edelliselle sivulle