Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa

to 4. joulukuuta 2014 15.03.00

Hallitus on 4.12.2014 antanut eduskunnalle lakiesityksen rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä. Uutta tietojärjestelmää hallinnoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Laki on tekninen, mutta tarvitaan, jotta tietosuoja voidaan asianmukaisesti turvata ja laadittujen todistusten valvonta olisi mahdollista.

Tietojärjestelmä kokoaa energiatodistukset yhteen palveluun ja lisää mahdollisuuksia todistustietojen vertailuun. ARA voi jatkossa tuottaa hyödyllistä vertailutietoa energiatodistuksista, esimerkiksi yhteenvetoraportteja alueittain, rakennusvuosittain tai talotyypeittäin. Vertailutiedon ohella energiatodistusten tilaajat saavat myös nykyistä enemmän tietoa pätevistä energiatodistuksen laatijoista.

Energiatodistustietojärjestelmä sisältää kolme rekisteriä. Laatijarekisteriin kootaan tiedot pätevistä energiatodistusten laatijoista. Vain rekisterissä mainittu henkilö voi kirjoittaa energiatodistuksia. Energiatodistusrekisteri sisältää rakennuksia ja niiden energiatodistuksia koskevaa tietoa. Kolmas rekisteri sisältää valvontatietoja.

Tarkoitus on, että laatijarekisterin ja energiatodistusrekisterin tiedot tulevat avoimiksi energiatodistusrekisterin verkkosivustolle siltä osin, kuin julkinen tietopalvelu on mahdollista toteuttaa. Henkilötietojen suojan vuoksi pientalojen todistustietoja ei ole yksittäisinä tietopalvelussa saatavilla. Laatijarekisterin tiedoista verkkosivuilla olisivat nähtävissä laatijan nimi, pätevyys ja sen voimassaoloaika sekä laatijan toiminta-alue. Tietoja voi olla nähtävissä enemmänkin, jos laatija niin haluaa.

Esityksen mukaan energiatodistuksen laatija tallentaa jatkossa todistuksen tiedot tietojärjestelmään ja myös allekirjoittaa todistuksen sähköisesti. Energiatodistuksen voi tulostaa järjestelmästä.

Laki on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Palaa edelliselle sivulle