Energiatodistukseen tulossa muutoksia, lakiesitys lausuntokierrokselle

to 1. lokakuuta 2015 18.22.00

Ympäristöministeriö on 1.10. lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa esitetään muutoksia rakennusten energiatodistukseen.

Esityksen mukaan energiatodistusmenettelystä vapautettujen rakennusten määrää supistetaan. Tämä on tarve toteuttaa, koska Euroopan komissio katsoo, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toimeenpano on nykyisin toteutettu osittain riittämättömästi.

Energiatodistuksen sisältöä kehitetään selkeämmäksi

Esityksen mukaan energiatodistusta kehitetään entistä käyttäjäystävällisemmäksi selkiyttämällä todistuksessa käytettyjä termejä ja lisäämällä tietoa rakennuksen energiankulutuksesta todistuksen ensimmäiselle sivulle.
Lisäksi energiatodistusta kehitetään edelleen osana käynnissä olevaa säädösvalmistelua, jolla pannaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisen osalta. Tässä yhteydessä valmistellaan muutoksia uudisrakennusten energiatehokkuuden määritystapaan ja tarkastellaan energiamuotokertoimien lukuarvoja.

Muutokset koskevat uusia energiatodistuksia

Uudistus koskisi uusia energiatodistuksia, eli olemassa olevat energiatodistukset ovat voimassa niissä merkittyyn voimassaolopäivään saakka.
Todistus tarvitaan edelleen uusille rakennuksille, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä taikka eräissä tapauksissa esille laittoa varten.
Energiatodistukseen tehtävät muutokset edellyttävät muutoksia myös energiatodistustietojärjestelmään, kun rekisteriin kootut tiedot näin muuttuisivat.
Lausuntoja luonnoksesta voi antaa viimeistään 15.11.2015. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2016 eräin siirtymäjärjestelyin.

Palaa edelliselle sivulle