Asetusluonnos rakennuksen esteettömyydestä lausunnoille

to 9. kesäkuuta 2016 11.04.00

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että esteettömyys toteutuu tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti erityyppisissä rakennuksissa niiden käyttötarkoituksen mukaan rakennusten käyttäjien yhdenvertaisuutta heikentämättä. Esimerkiksi opiskelija- ja nuorisoasunnot vapautettaisiin kylpyhuoneiden mitoitusvaatimuksista, mutta viisi prosenttia kohteen asunnoista tulisi rakentaa täysin esteettömiksi.

Ehdotuksessa omakoti- ja paritalot vapautettaisiin kokonaan esteettömyyssäännöksistä. Lisäksi kaikkien tavallisten kerrostalojen kylpyhuoneiden mitoitusvaatimuksia lievennettäisiin.

Velvoittavien säännösten ja ohjeiden eroa ehdotetaan asetuksessa selkeytettäväksi. Ehdotuksessa on myös täsmennetty erilaisia mittoja, jotta niiden soveltaminen olisi paremmin ennakoitavissa ja yhtenäistä koko maassa.

Kaikki rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoden 2017 loppuun mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti. Uudistus tehdään vaiheittain. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa soveltaa kunnes uudet säännökset on annettu.

Lausuntopyyntö on linkitety RILin verkkosivuille ja sen on ladattavissa myös ympäristöministeriön verkkosivuilla.

RILissä lausuntoasiaa koordinoi Helena Soimakallio, jolle voi toimittaa ehdotuksia lausuntoon mukaan otettaviksi asioiksi 5.8.2016 saakka sähköpostitse osoitteella helena.soimakallio@ril.fi.

Palaa edelliselle sivulle