Asetuksilla yhtenäisyyttä rakentamisen ohjaukseen

to 12. maaliskuuta 2015 16.51.00

Valtioneuvosto on 12.3. hyväksynyt asetuksen rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksen, joka koskee pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtäviä. Asetuksilla tarkennetaan 1.9.2014 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jossa uudistettiin rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa, rakennuslupamenetelmiä ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Tänään 12.3. on myös annettu ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä sekä viisi ohjetta, jotka edistävät lain ja asetusten yhtenäistä soveltamista.

Vaikka sääntely säilyy sisällöllisesti pääosin ennallaan, asetukset ja ohjeet uudistavat merkittävästi rakentamisen ohjausta. Sääntely selkiytyy, ja säännösten soveltamisesta tulee aiempaa ennakoitavampaa ja yhtenäisempää. Samalla sääntelyn määrä merkittävästi vähenee.

Lue lisää ympäristöministeriön verkkopalvelusta.

Palaa edelliselle sivulle