100 miljoonan euron liikeideakilpailun voittaja valittiin Finlandia-talolla

ti 17. marraskuuta 2015 14.00.00

Kiinteistö- ja rakentamisalan nuorille ammattilaisille suunnattu KIRA-Akatemia huipentuu liiketoimintaideakilpailuun tiistaina 17.11.2015 Finlandia-talolla. Kilpailun voittaja valittiin yleisöäänestyksellä alan vaikuttajat ja päätöksentekijät kokoavassa KIRA-Foorumissa.

Ensimmäistä kertaa toteutettavaan KIRA-Akatemiaan osallistui yhteensä 24 nuorta ammattilaista. He edustavat laajasti koko toimialaa ja rakennetun ympäristön elinkaarta. Akatemia huipentui liiketoimintaideakilpailuun, jossa ryhmätyönä laadittavan liiketoimintasuunnitelman lähtökohdaksi kullekin ryhmälle annettiin yksi megatrendi: globalisoitunut talous, ilmastonmuutos, kaupungistuminen sekä kulutustottumusten ja arvojen muutos. Lisäksi jokainen ryhmä sai käyttää työkalunaan viidettä megatrendiä, digitalisaatiota.

Tehtävänannon mukaan kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivan yrityksen tähtäin on vuodessa 2030. Yritys perustetaan nyt ja tavoitteena on kasvattaa liikevaihto vähintään 100 miljoonaan euroon 15 vuodessa.

Liiketoimintaideat esitettiin lyhyinä videoina KIRA-Foorumi-tapahtumassa tiistaina 17.11.2015 Finlandia-talolla. Yleisönä olevat 600 alan päätöksentekijää äänestivät voittajan älypuhelimillaan. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen klo 15 alkaen.

Neljän ryhmän ideat ovat tiivistettyinä seuraavat:

Ryhmä Ilmarin tietomallipohjainen järjestelmä optimoi kiinteistön energiankulutusta anturiteknologian ja massadatan avulla. Valaistusta, lämmitystä ja ilmanvaihtoa säädetään erityisesti läsnäolon tunnistavalla teknologialla. Sivutuotteena asiakas saa tietomalliin pohjautuvan huoltokirjan ja ylläpito-ohjelmiston. Järjestelmä kattaa kiinteistöjen koko elinkaaren hankesuunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ryhmä Jujut yhdistää liikeideassaan kuluttajat ja luotettavat rakentamisen palveluntuottajat. Kuluttajan itsensä ohjaama virtuaalinen suunnittelu visualisoi eri vaihtoehdot ja lopputuloksen kustannusvaikutuksineen. Jujut digitalisoi koko rakentamisen palveluketjun kuluttajalle – suunnittelusta toteutukseen, rahoitukseen, projektinjohtamiseen, tilaajavastuisiin ja sopimuksiin asti.

Ryhmän Puhti liikeidea yhdistää rakennushankkeen suunnitelmat, aikataulun, tietomallin, työnohjauksen sekä seurannan yhdeksi käyttöliittymäksi. Puhti on ratkaisu rakennusprojektin hukan minimoimiseen, mahdollisuus työntekijöiden parempaan motivoimiseen sekä suora työkalu tuottavuuden parantamiseen. Puhti mahdollistaa myös rakennuttajalle hankkeen reaaliaikaisen seuraamisen.

Ryhmä Urban Fluxin palvelu yhdistää kiinteistön käyttäjät, alan eri toimijat ja hajanaiset järjestelmät aktiiviseen digitaaliseen kodinkansioon. Flux kerää dataa talotekniikkaan ja rakenteisiin asennetuista sensoreista, ehdottaa asukkaalle kodinkansion mukaisia töitä tehtäväksi ja tilaa tarvittaessa huoltoyhtiön paikalle. Tehdyt työt tallentuvat automaattisesti ja ovat tulevaisuudessa helposti hyödynnettävissä. Urban Flux voitti yleisöäänestyksen Finlandia-talolla.

KIRA-Akatemia on kiinteistö- ja rakentamisalaa yhdistävän KIRA-Foorumin luoma ohjelma toimialan eri sektoreilla työskentelevien nuorten perehdyttämiseksi kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen. Akatemia on tarkoitettu nuorille, joilla on alle 10 vuotta työkokemusta. Akatemiassa kiinnitetään erityistä huomiota alan kehittämishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin. KIRA-Akatemian koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.

***

Lisätietoja:

Ryhmä Ilmari: Jenna Häyrynen, 040-753 2871, jenna-maria.haeyrynen@cbre.com
Ryhmä Jujut: Camilla Eklund, 040-835 9270, camilla.eklund@skanska.fi
Ryhmä Puhti: Jani Aro, 040-740 5635, jani.aro@aroyhtiot.fi
Ryhmä Urban Flux: Anniina Koskela, 040-509 0326, anniina.koskela@ala.fi

Kilpailutyöt (videot nähtävillä 17.11.): http://kiraakatemia.fi

KIRA-Akatemia 2015: Teemu Vehmaskoski, 050-352 6878, teemu.vehmaskoski@ril.fi
KIRA-Foorumi: Ninna Kujala, 040-865 0303, ninna.kujala@kiinteistotyonantajat.fi

Palaa edelliselle sivulle