Ajankohtaista

Uusi RIL-ohje rakenteiden jatkuvan sortuman estämiseksi

RIL 201-4 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen onnettomuustilanteessa määrittelee alalle yhteisiä pelisääntöjä rakenteiden vaurionsietokyvyn ja jatkuvan sortuman eston hallinnalle.

Ilmaääneneristävyyden round robin -testiraportti on julkaistu

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n akustiikkatoimikunnan toteuttama testi puoltaa siirtymistä standardoitujen mittalukujen käyttöön.

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä keventävä laki voimaan 1.5

Vappupäivänä tulee voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka helpottaa huomattavasti kaavoitusta ja rakentamisen luvitusta.

Jussi Aho on vuoden 2017 rakennusalan diplomi-insinööri

”Rakentamisessa tapahtuu vallankumouksia viiden vuoden sisällä”, Jussi Aho sanoo.

Betoniseminaari houkutteli paikalle yli 100 osallistujaa Oulussa

Seminaarin pääteemoina olivat betoniteknologia, toteutuksen laatupolku ja alan hyvä toimintatapa.

ROTI 2017 -raportti julkistettiin 14.3.2017

Rakennetun omaisuuden korjausvelka kasvanut jo yli 50 miljardiin euroon.

Vuoden silta 2017 -tunnustuspalkinto Isoisänsillalle

RILin myöntämän tunnustuksen saaja on Isoisänsilta.

Eurokoodipohjainen suunnittelujärjestelmä kehittyy

”Eurokoodien käyttö voi alkaa nyt täydellä teholla, kun vanha rakentamismääräyskokoelman B-osa on kokonaan korvattu. RILin ohjeilla on tässä tärkeä rooli”, RILin tekninen johtaja, Gunnar Åström sanoo.

Uudistettu paalutusohje PO-2016 ilmestynyt

RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 toimii tärkeänä työkaluna eurokoodipohjaisessa paalutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oulussa alkaa rakennusalan DI-koulutus

OKM:n 17.1.2017 antaman asetuksen mukaan Oulun yliopistolle lisätään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu.