Vuoden silta

Vuoden silta -tunnustuspalkinnolla RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä haluaa nostaa koko sillansuunnittelun tasoa maassamme. Erityisesti halutaan kiinnittää huomiota sillan hyvään ulkonäköön ja ympäristöön.

Kilpailun säännöt

Vuoden silta 2017 kilpailu on avattu!

Vuoden silta 2017 -kilpailuun voi ehdottaa siltojen uudis- ja korjauskohteita, joissa on hyödynnetty rakentamisen digitaalisia keinoja laajamittaisesti tai innovatiivisesti. Näitä ovat voineet olla mm. tietomallinnuksen keinot hyvien rakenneratkaisujen tekemisessä, edistyneet mitoitusmenetelmät, tietomallien käyttö työmaalla, monitorointi, koneohjaus, sähköiset kommunikointimenetelmät sekä digitaalisuuden hyödyntäminen työturvallisuudessa tai projektin ohjauksessa. Hankkeiden on pitänyt valmistua jaksolla 2012…2016.

Tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista sekä on merkittävästi edistänyt siltakulttuuria maassamme. Tunnustuksen kohdetta valittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota mm. sen esteettisiin, ekologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä suunnittelun ja rakentamisen innovatiivisuuteen.

Tee ehdotus tunnustuspalkinnon saajaksi tämän linkin kautta.

Vuoden silta 2017 -tunnustuspalkinto julkistetaan INFRA 2017 –tapahtumassa 7.3.2017 Wanhassa Satamassa Helsingissä. 

Lisätiedot: RIL Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä, pj. Mikko Hyyrynen, mikko.hyyrynen(a)ramboll.fi

Vuoden sillat:

 • 2016 Finnevikinsilta, Espoo (kuva)
 • 2015 Ylisoutajan silta, Joensuu
 • 2014 Kirjastosilta, Turku
 • 2013 Crusellin silta
 • 2012 Haikulan silta
 • 2011 Laukon silta, Tampere
 • 2010 Viikinmäen kevyen liikenteen silta
 • 2009 Mikkelin satamasilta
 • 2008 Keravan kaupunkisillat
 • 2007 Kunniamaininta Aleksanterinkadun silta, Porvoo ja Lukkarin silta, Pori
 • 2006 Espoonportti
 • 2005 Korkeasaaren silta
 • 2004 Korian ratasillan korjaustyö
 • 2003 Hollolan rataoikaisun sillat, Helsinki
 • 2002 Matinkaari, Helsinki
 • 2001 Tuomaansilta, Turku