Kehitätkö koulutusta, teetkö tulevaisuutta?

Tietopankki rakentamis- ja kiinteistöalan koulutuksen kehittäjille

Rakentamis- ja kiinteistöalan koulutus on murroksessa. Tutkintorakenteet, koulutusohjelmat, jopa opintosisällöt ja opetusmenetelmät muuttuvat vuosina 2013-2016 merkittävästi. Muutokseen ajavat mm. yliopistojen hallinnolliset uudistukset ja uusi hallitusohjelma. Muutokset koskevat koulutusjärjestelmän kaikkia tasoja.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL seuraa erityisesti yliopistotason koulutuksen kehittymistä. Haluamme varmistaa, että rakentamis- ja kiinteistöalalle valmistuu vastedeskin laadultaan ja määrältään yhteiskunnan tarpeita vastaava joukko nuoria diplomi-insinöörejä.

RIL on nyt kerännyt koko koulutusjärjestelmää sekä erityisesti omaa alaamme koskevien, muiden osapuolten toteuttamien kehityshankkeiden tuloksia tietopankiksi. Tietopankki on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Laajimmillaan kyse on opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelmasta 2011-2016 ja kapeimmillaan raporteista yksittäisen alasektorin osaajien riittävyydestä. Tietopankin tavoitteena on varmistaa, että toisten jo tekemä työ hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti.

RIL itse toteuttaa osaamisen, koulutuksen ja työllisyyden kehittämiseen ja mittaamiseen liittyviä hankkeita säännöllisesti sekä omaehtoisesti että ulkopuolisiin toimeksiantoihin liittyen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Helena Soimakallio ja johtaja Teemu Vehmaskoski, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ril.fi

RILin omia tutkimustuloksia

Laadullisia selvityksiä

Määrällisiä selvityksiä

Yksittäisiä toimialoja

Oppilaitoskohtaisia tietoja

Kansainvälisiä selvityksiä