Sinä urasi alkutaipaleella oleva nuori, joko sinulla on selvät sävelet polustasi työelämässä? Kaipaatko tueksesi alalla jo kannuksensa hankkineen näkemyksiä ja sparrausta? Entä sinä kokenut kehäkettu, haluaisitko ammentaa oppejasi nuoremmalle asiantuntijalle? Ja oppia ehkä itsekin siinä sivussa jotakin uutta?

Nyt teillä molemmilla on hieno mahdollisuus kohdata ja vaihtaa näkemyksiä puolin sekä toisin. Aikaa täytyy varata pari tuntia kuukaudessa, mutta se kertautuu lähes 100-prosenttisella varmuudella uusilla ajatuksilla ja positiivisilla kohtaamisilla.  ̶  Lähde siis mukaan! RILin mentorointiohjelma tarjoaa 2016 aikana yhdistyksen jäsenille hienon mahdollisuuden kehittyä ja kehittää yli kokemus- ja ikärajojen.

Kenelle?

Mentoroitavat ovat vähintään opintojensa valmistumisvaiheessa ja korkeintaan viisi vuotta työelämässä olleita nuoria ammattilaisia. Mentoroitavalla on siis kesätöiden, harjoitteluiden ja muiden töiden kautta työkokemusta vähintään muutamalta työnantajalta tai muutamasta tehtävästä.

Mentoreiksi haetaan 15-40 vuoden työkokemuksella yhä työelämässä toimivia ammattilaisia.

Sekä mentorin että mentoroitavan on oltava RILin jäseniä. Mentoroitavan on pitänyt olla RILin jäsen vähintään vuoden ajan.

Miten?

Mentorointi kestää puoli vuotta ja se koostuu kahdesta ryhmätapaamisesta sekä kolmesta kahdenkeskisestä tapaamisesta. Ryhmätapaamiset (aloitus kesäkuussa ja päätös marraskuussa) organisoidaan RILin puolesta ja niiden tarkoituksena on antaa osallistujille työkaluja varsinaisiin mentorointitapaamisiin. Parit sopiva kahdenkeskiset tapaamiset omalla vapaalla aikataulullaan. Kaikki tapaamiset ovat korkeintaan kahden tunnin mittaisia.

Tarjoamme mentorointipareille keskustelun aiheiksi pitkän listan asioita teknisistä detaljeista henkilöstöjohtamiseen. Parit valitsevat itseään kiinnostavat aihealueet vapaasti ja keskustelevat niistä haluamassaan laajuudessa. Kahdenkeskisiä tapaamisia on lähtökohtaisesti kolme.

Miksi?

Mentoroinnin tuloksena nuori tunnistaa aiempaa laajemmin omia kasvu- ja kehityssuuntiaan sekä työkaluja niihin pääsemiseksi. Kokeneempi ammattilainen oppii ja oivaltaa lisää nuorten näkökulmista - ja varmasti myös itsestään. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, minkä vahvistamiseksi ohjelmaan valitut henkilöt allekirjoittavat mentorointisopimuksen.

Kuinka mukaan?

Ilmoittautuminen on päättynyt. Mentorointiohjelmassa on mukana vuonna 2016 yhteensä 35 paria.

Aikataulu 2016

Toukokuun alku: Osapuolten haku, deadline 15.5.2016
Toukokuun loppu: Mentoroitavien valinta ja parien muodostaminen
Kesäkuun alku: Avaustilaisuudet:

  • Helsinki 15.6. klo 8.30-10, RILin tilat, Lapinlahdenkatu 1 B
  • Tampere 14.6. klo 17-18.30, Ramboll, Pakkahuoneenaukio 2
  • Oulu, ei erillistä tilaisuutta

Kesä-lokakuu: Kahdenkeskiset tapaamiset
Syyskuu: Välitilaisuudet

  • Tampere 21.9. klo 17, Ramboll, Pakkahuoneenaukio 2
  • Helsinki, sopivin aika kartoitetaan meilitse

Marraskuu: Päätöstilaisuus

  • Helsinki 22.11.2016 klo 12 alkaen, josta ohjelma jatkuu KIRA-foorumiin Finlandiatalolle

Liitteet ja linkit

Osa seuraavista tiedostoista on viime vuodelta, mutta vilkaisemalla ne läpi käsityksesi aiheesta kirkastuu varmasti entisestään. Tiedostot päivittyvät tämän vuoden ohjelman edetessä.

RILin mentorointiohjelma 2016, kick-off-tilaisuuksien kalvot, RIL
RILin mentorointiohjelma 2016, kick-off-tilaisuuksien kalvot, Suomen Mentorit
Mentorointisopimus 2016

Hyvä ja nopealukuinen esimerkki mentorointioppaasta
Mentoriparin kokemuksia
Kirjallisuusvinkkejä

Lisätiedot

Helsingin seutu: teekkariyhdyshenkilö Olli Peltomäki, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 044 570 1884
Pirkanmaa ja Oulun seutu: teekkariyhdyshenkilö Ella Lahtinen, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 040 512 2193
Mentorointikonsepti: johtaja Henriikka Hellström, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 040 554 8857
Toimistossa myös: koordinaattori Kirsti Tikkanen, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 040 743 3474